ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ
Κύριλλος Α' Λούκαρις

ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
" ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ"