ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ
57kyrilosA.jpg (36077 bytes)55kyrilosA.jpg (65111 bytes)
56kyrilosA.jpg (108248 bytes)
58kyrilosA.jpg (113220 bytes)
59kyrilosA.jpg (110152 bytes)
60kyrilosA.jpg (107646 bytes)
61kyrilosA.jpg (62358 bytes)