ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

Κύρος 706-711
Ιωάννης Στ' 712-714
Γερμανός Α' 715-730
Αναστάσιος 730-753
Κωνσταντίνος Β' 754-766
Νικήτας Α' 766-780
Πάυλος Δ' 780-784
Ταράσιος 784-806
Νικηφόρος Α' 806-815
Θεόδοτος Α' Κασσιτέρας 815-821
Αντώνιος Α' Κασσιμάτης 821-836
Ιωάννης Ζ' Γραμματικός 836-842
Μεθόδιος Α' 842-846
Ιγνάτιος Α' 846-858, 867-877
Φώτιος Α' 858-867, 877-886
Στέφανος Α' 886-893
Αντώνιος Β' Καυλέας 893-901
Νικόλαος Α' Μυστικός 901-907, 912-925
Ευθύμιος 907-912
Στέφανος Β' 925-928
Τρύφων 928-931
Θεοφύλακτος 931-956
Πολύευκτος 956-970
Βασίλκειος Α' Σκαμανδρηνός 970-974
Αντώνιος Γ' Στουδίτης 974-980
Νικόλαος Β' Χρυσοβέργης 984-996
Σισίνιος Β' 996-998
Σέργιος Β' 999-1019
Ευστάθιος 1020-1025
Αλέξιος Στουδίτης 1025-1043
Μιχαήλ Α' Κηρουλάριος 1043-1059
Κωνσταντίνος Γ' Λειχούδης 1059-1063
Ιωάννης Η' Ξιφιλίνος 1063-1075
Κοσμάς Α' ο Ιεροσολυμίτης 1075-1081
Ευστράτιος Γαρίδας 1081-1084
Νικόλαος Γ' ο Κυρδινιάτης 1084-1111
Ιωάννης Θ' Ιερομνήμων 1111-1134
Λέων Στύππής 1134-1143
Μιχαήλ Β' ο Κουρκούας 1143-1146
Κοσμάς Β' ο Αττικός 1146-1147
Νικόλαος Δ' Μουζάλων 1147-1151
Θεόδοτος Β' 1151-1153
Νεόφυτος Α' 1153
Κωνσταντίνος Δ' Χλιαρηνός 1154-1156
Λουκάς Χρυσοβέργης 1156-1169
Μιχαήλ Γ' 1170-1177
Χαρίτων Ευγενειώτης 1177-1178
Θεοδόσιος Α' Βορραδιώτης 1178-1183
Βασίλειος Β' Καμτηρός 1183-1186
Νικήτας Β' Μουντάνης 1187-1189
Λεόντιος Θεοτοκίτης 1189-1190
Δοσίθεος 1190-1191
Γεώργιος Β' Ξιφιλίνος 1191-1198
Ιωάννης Ι' Καματηρός 1198-1206
Μιχαήλ Δ' Αυτωρειανός 1207-1213
Θεόδωρος Β' Ειρηνικός 1213-1215
Μάξιμος Β' 1215
Μανουήλ Α' Χαριτόπουλος 1215-1222
Γερμανός Β' 1222-1240
Μεθόδιος Β' 1240
Μανουήλ Β' 1240-1255
Αρσένιος Αυτωρειανός 1255-1260, 1261-1267
Νικηφόρος Β' 1260-1261
Γερμανός Γ' 1267
Ιωσήφ Α' 1267-1275, 1282-1283
Ιωάννης ΙΑ' Βέκκος 1275-1282
Γρηγόριος Β' 1283-1289
Αθανάσιος Α' 1289-1293, 1304-1310
Ιωάννης ΙΒ' 1294-1304
Νήφων Α' 1311-1315
Ιωάννης ΙΓ' Γλυκύς 1316-1320
Γεράσιμος Α' 1320-1321
Ησαίας 1323-1334
Ιωάννης ΙΔ' Καλέτας 1334-1347

Πίσω

Συνέχεια