Ἀρχική σελίς

Τεχνική ὑποστήριξη

Ὄπισθεν
Ἀρχική σελίς Ὄπισθεν

Την τεχνική ευθύνη για τη λειτουργία του WWW Server
του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ έχoυν οι:

Παναγιώτης Μ. Ρακτιβάν - Καθηγητής Φυσικομαθηματικών

Βίκτωρ Βαφειάδης - Φοιτητής (PhD) του Πανεπιστημίου Cambridge
Αγγλίας σε θέματα Σχεδιασμού Γλωσσών Προγραμματισμού